Všeobecné obchodní podmínky v Přípravě!!

Předmět činnosti

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz hotových jídel a potravinářského zboží do obydlených částí měst a okolí.

Otevírací doba a rozvoz

Provozovna má otevírací dobu na rozvoz jídel Po-Ne od 10.00-15.00 hod tuto může kdykoliv změnit.V případě že nelze objednat na naších stránkách je rozvoz jídel pozastaven vždy na minimální čas. Telefonické a on-line objednávky se přijímají pouze v otevírací době a to maximálně do 15-ti minut před stanoveným časem ukončení provozu.
Restaurace TheError  si vyhrazuje právo stanovit individuální výši minimální objednávky na 180 kč (nápoje a přílohy nevozíme samostatně) a právo nerozvážet do některých oblastí.

Platební podmínky

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner), nebo bankovním převodem v případě uskutečnění objednávky na www.theerror.cz. popřípadě přes smluvní partnery. Restaurace si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Pokud odebíráte více surovin, než přidáváte, tak výsledná celková cena za produkt nemůže být menší, než výchozí cena  jídla. Rozvozci (doručovatelé produktů) z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti. Prosíme, připravte si drobné nebo předem nahlaste, že budete platit vyšší bankovkou než je 1000,-Kč. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně obalů a DPH.

Produkty

Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa. Nápoje a přílohy se rozváží pouze s hlavním jídlem. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky neprodáváme osobám mladším osmnácti let.

Akce, speciální nabídky, slevy

Restaurace THEERROR si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady, zejména při objednání prostřednictvím smluvních partnerů. 

Doručení objednávek

Cílem je doručení objednaných produktů a zboží v co nejkratší době.Protože jídla pro vás připravujeme čerstvá min doba dodání k vám je od 60 minut do 120 minut. Doručujeme pouze k 1. dveřím - nevynášíme do pater. Při objednávce na určitou hodinu si vyhrazujeme časové rozmezí 60 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže restaurace nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu. Hmotnosti veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu.  

Reklamace

Restaurace doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na pobočku, kde byla objednávka uskutečněna. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna zboží. Nové zboží bude dodáno v co nejkratším termínu. Zboží lze reklamovat pouze v den, kdy bylo zakoupeno. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel. Firemní email: restaurace.bosonohy@seznam.cz na tento e-mail můžete posílat vaše názory, nápady, nabídky spolupráce nebo žádosti o zaměstnání.

 

Ochrana osobních údajů

Potvrzením a odesláním objednávky nebo sdělením při telefonické objednávce dáváte souhlas k dalšímu využití Vámi uvedených osobních údajů za účelem zásilkového prodeje v rámci společnosti Restaurace TheError  a jednotlivým provozovatelům v rámci obchodní značky  (viz.kontakt). V zájmu zkvalitňování služeb může být Váš hovor zvukově zaznamenán.

Restaurace TheError zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných uživatelů, kteří uzavřou zprostředkovanou smlouvu se zájemcem www.theerror.cz 
Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů restaurace TheError a to pro účely realizace práv a povinností ze zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat restauraci o změně ve svých osobních údajích.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k restauraci Theerror odvolat písemným oznámením doručeným na adresu restaurace.

 

Odstoupení od smlouvy

Z hlediska nabízeného sortimentu služeb není možné od smlouvy odstoupit.